กิจกรรม WALK RALLY เสริมสร้างวิสัยทัศน์ที่แตกต่าง ผสมผสานความสนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย เชื่อมสายใยความสามัคคี

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เรียนรู้พฤติกรรม ปรับทัศนคติ เชื่อมโยงความเข้าใจ รู้วิธีแก้ไขปัญหา

TEAM BUILDING พัฒนาศักยภาพทีมงาน ประสานความร่วมมือ เชื่อมั่นและไว้ใจ มุ่งสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมละลายพฤติกรรม ส่งเสริมการรู้จักกัน เปิดเผยความเป็นตัวเอง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เสริมสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร

เราทำอะไรบ้าง? รับจัดค่ายกิจกรรม อบรม สัมมนา พัฒนาทีมงาน องค์กร สันทนาการ ละลายพฤติกรรม Walk Rally Team Building ท่องเที่ยว ฯลฯ

4 เหตุผลที่ควรเลือกเรา? กิจกรรมมีความสนุกสนาน เสริมสร้างพัฒนากระบวนการคิด มีสาระในทุกกิจกรรม สร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลาย
 จัดกิจกรรม Team building ,Walkraaly บริษัท ดีเคดับบลิว จำกัด  ดูรายละเอียด >>>

 กิจกรรม "We Can Be Heroes"  ดูรายละเอียด >>>

 จัดกิจกรรม พัฒนาทีมงานเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม  ดูรายละเอียด >>>

 เสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และการพัฒนาทีมงานอย่างสร้างสรรค์  ดูรายละเอียด >>>

 จัดท่องเที่ยวบริษัท Sanwa Outing @ Kanchanaburi  ดูรายละเอียด >>>

 จัดกิจกรรม โครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ศูนย์พัฒนาครอบครัว  ดูรายละเอียด >>>


ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราคงได้ และได้รับใช้ท่านในโอกาสต่อไป


Smileyim รับจัดกิจกรรม จัดอบรม จัดสัมมนา หาที่พัก รับจัดกิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมละลายพฤติกรรม